Fastighetsvärdering

Call us:

+ 46706729177

OBEROENDE FASTIGHETSVÄRDERARE

Byggnads & Fastighetsteknik arbetar med allt inom fastighetsbranschen,med Analyser, Utredningar, Fastighetsvärdering, Certifierad KA enl PBL, Pantvärdesberäkningar, Bostadsrättsbildande, Upprättande av Ekonomiska planer för Bostadsrättsföreningar och Bygglovshantering.

Residential and Property

 

Fastigheter

Byggnad

Mark

Skog

Jord

1913

sq.ft Area

Two

Bathrooms

Four

Bedrooms

KITCHEN

Under uppbyggnad

BEDROOM

Bättre

BATHROOM

Test

LOCATION

Heffnersvägen 32

856 33 SUNDSVALL

 

PO.

Box 9010

850 09 Sundsvall

VÄRDEINTYG

Från slott till koja, jord- eller skogsbruk,

komersiell fastighet eller

lägenhet.

Tomas Paulsson

Copyright @ All Rights Reserved